Occultisme

Uit Paraplu
Ga naar:navigatie, zoeken

Over zogenaamde occulte, verborgen, geheime achtergronden en machten van het Derde Rijk is veel geschreven. De dageraad der Magiërs van Pauwels en Bergier is een bekend boek op dat gebied, het lijkt vrijwel volkomen verzonnen en draagt niets bij aan de inzichten in het functioneren van het Derde Rijk om er onbewijsbare fantasieën bij te halen. Ufo’s en geheime wapens zijn favoriet bij de mensen die hier in geloven, maar voor het bestaan daarvan kan niemand objectieve bewijzen leveren. De suggestie dat Hitler vanuit de achtergrond op occulte wijze werd gestuurd begint met de vraag wat er dan precies gebeurd zou moeten zijn. Het is immers niet ongebruikelijk dat politici een geheime agenda hebben en belangen behartigen die de burgers niet mogen kennen, dat is verborgen, maar niet in de zin van het woord occult. Bij occulte invloed zou het gaan om een kleine groep mensen die op para-normale wijze A.H. en via A.H. het Duitse volk zou hebben bestuurd. Een dergelijke gedachtengang acht ik de moeite van een verdere bespreking niet waard. Maar de relatie van Heinrich Himmler en zijn SS met anti-rationeel denken is zeker belangrijk, ook gezien de rol van de Zwarte Orde (SS) bij de misdaden in het concentratiekamp systeem. Ook de relatie van Göring tot het mystieke via zijn vrouw, moet niet uit het oog worden verloren. Dat er een relatie tussen esoterisch gedachtegoed en Nazisme bestaat, staat vast.A.H. is daarvan niet noodzakelijkerwijze de spil.

Esoterie staat voor ‘het inwendige’ of ‘het verborgene’ naar het Griekse εσωτερική. De kern van een esoterische levensbeschouwing wordt gevormd door aspecten van de werkelijkheid die niet met de zintuigen kunnen worden waargenomen. Vrijwel altijd zijn esoterische beschouwingen sterk anti-rationeel en anti-logisch, maar dat is niet noodzakelijk. Van Hitler is bekend dat hij weinig moest hebben van de “wanderprädigers“ zoals hij de Ariosofen noemde. In “Mein Kampf“ zet hij zich uitvoerig af tegen dit gedachtengoed, volgens hem leidde het tot versplintering en zou op die basis nooit politieke macht gebouwd kunnen worden. Rainer Bucher beschrijft dit in zijn boek Hitlers Theologie. Maar van Himmler en Göring is bekend dat beide een sterke esoterische belangstelling hadden. De Nazi’s hebben zichzelf in korte tijd effectief neergezet als een zeer sterk merk en hebben daarbij alle registers opengetrokken van wat moderne magie kan worden genoemd; marketing en propaganda.

Dat "De Gids" het Duitse fascisme niet zelf is begonnen of heeft uitgevonden staat vast. Dietrich Eckart was een belangrijk persoon voor de man met de snor, zie het stuk over Eckart. En Eckart redeneerde wel veel over Christus en Christendom, maar niet over heidense goden of andere spirituele machten. De contacten van de NSDAP met de völkische beweging en de Thule groep zijn toch voldoende om serieus te onderzoeken in hoeverre het Derde Rijk de verwezenlijking is geworden van idealen die hun vorm deels aan het religieus-esoterische ontlenen. Idealen die worden gedragen door een groep mensen die niet uiteen lijkt te zijn gevallen met de totale Duitse capitulatie op 8 mei 1945.

De SS moet misschien in de eerste plaats worden beschouwd als een esoterische sekte met een occulte inslag en pas dan als een politiemacht. De persoon Himmler is daarbij belangrijk, in zijn opdracht is bijvoorbeeld grootschalig onderzoek gedaan naar de heksenvervolging in de Middeleeuwen. En de occultist Karl Maria Wiligut speelde een belangrijke rol binnen de SS en op de Wewelsburg. Ook Göring had zich via de familie van zijn vrouw verbonden met een Zweedse esoterische visie op het leven. Wat daarbij opvalt, is dat de Nazi’s de uiterlijkheden probeerden na te bootsen, maar met de inhoud niet veel contact leken te hebben. Het is bij nadere beschouwing niet anders dan met de gebouwen, de propaganda en de Nazi kunst; een dramatisch maar inhoudsloos theater.

Een lijn die duidelijk aangetoond kan worden, is dat de wortels van de fascistische rassenleer ontleend zijn aan de Theosofie. Wat een esoterische organisatie wordt genoemd. Theosofie is een merkwaardige gedachtengoed, maar er moet wel opgemerkt worden dat de Theosofie juist de samenwerking van iedereen voorstond, dus lijnrecht tegenover de Nazi idealen. Ook het gebruik van symbolen en rituelen is door de Nazi’s afgekeken van groeperingen die daar al langer ervaring mee hadden. Wie niet vertrouwd is met het bewuste gebruik van symbolen en rituelen, kan zich niet voorstellen hoe sterk dat werkt. Met consequent gebruik van symbolen en het uitvoeren van rituelen, kan zeer snel een heel sterk gevoel van vertrouwen worden gecreëerd. Dat is wat merken maakt tot wat ze zijn, merken appelleren aan het simpele vertrouwen dat ontstaat door bekendheid en herkenbaarheid. De Nazi’s verkochten hun politiek via de regels waar de moderne marketing nog mee werkt. Het is duidelijk dat Nazi’s heel bewust en effectief van dat soort kennis gebruik hebben gemaakt.

Er wordt wel eens een link van het Nazisme met Aleister Crowley gemaakt. Maar het lijkt er niet op dat er rechtstreeks contact tussen Crowley en de Nazi’s bestond. De essentie van het werk van Crowley, het op bestelling leveren van rituelen, past helemaal in de tijd die is begonnen met Helena Blavatsky en de theosofie. Blavatsky is de oorspong van de verzonnen geschiedenis waar de all-Deutsche völkische beweging de filosofie van de Duitse arische rassenleer op bouwde. Het esoterische (niet het occulte) aspect van het fascisme is zeer interessant en vormt een goede aanvulling op de simplistische stelling dat de Tweede Wereldoorlog het directe gevolg is van het verdrag van Versailles en de grote beurskrach. Materialistische theorieën voldoen naar mijn idee niet om het functioneren van het Derde Rijk te verklaren. .

Zie verder: Afsluitende opmerkingen over het Derde Rijk, DAP-NSDAP, De Moraal - Anständig geblieben, Het 25 punten programma van de NSDAP, Het Nationaal Socialisme, Hitlers theologie, Holocaust en Shoah, KDF - Kraft durch Freude, Montségur, Nazi Weltanschauung en de Ideologen, Occultisme, Oorsprong van Duitsland en het Nationaal-Socialisme, Opvoeding en onderwijs, Otto Rahn, Swastika logo, Tijdlijn van de Nazi pre-historie, Toespraak van Himmler op 4 Oktober 1943 in Poznan, Wolfram von Sievers, Literatuurlijst, Voorbij het Inferno