Paraplu:Algemeen voorbehoud

From Paraplu

Alle informatie op deze site is gebaseerd op bronnen waarvan aangenomen wordt dat die de waarheid zo goed mogelijk weer trachten te geven. Bij de artikelen worden bronnen vermeld, zie ook de de literatuurlijst.

Waar naar Wikipedia wordt verwezen is dat vaak ook om daarmee impliciet aan te geven dat dit een gangbare mening is.

Correcties worden bijzonder op prijs gesteld. Als er feitelijke onjuistheden in de tekst worden aangetroffen ontvangen we daarvan graag bericht via het contactformulier:

Link naar het Contactformulier