Persoonlijk

From Paraplu

Het is nadrukkelijk niet mijn doel om zelf een rol als "politicus" te gaan spelen, er bestaat geen behoefte om het nationale toneel te betreden. Liever zou ik alle partijen inspireren om stappen te zetten dan zelf een politieke macht te beginnen. Nu zou je een fictieve persoon als bron kunnen presenteren zoals in de kunstwereld niet ongebruikelijk is, maar bij dit onderwerp zou dat de geloofwaardigheid aantasten.

Mijn naam is Henk Scholten, ik ben in 1955 geboren in Emmen (Drenthe).

In 1975 heb ik samen met Egbert en Jack stichting Paraplu opgericht.

In 1982 ben ik met een computerwinkel begonnen en heb in 1990/92 boeken gepubliceerd over fuzzy logic en meten en regelen met computers, met aandacht voor communicatie en het uitwisselen van software. Dat is een onderwerp waar nu veel beweging in zit met o.a "the internet of things" en het 3D printen. In de vorige eeuw nog ben ik actief geworden met Business Intelligence en heb enkele van de grootste ondernemingen van Nederland geholpen met hun data in te zetten voor het nemen van management beslissingen. Business Intelligence is nu met "Big Data" een zich explosief ontwikkelend vakgebied waar men in de vorige eeuw nog maar mondjesmaat interesse voor had. Ook van deze voorbeelden van maatschappelijke ontwikkeling is duidelijk dat de relatie tussen oorzaak en gevolg complex is en boven het individuele uitstijgt.

Ik heb nu een leeftijd bereikt dat het aannemelijk is dat minstens 60% en waarschijnlijk 80% van mijn levensverhaal uit voltooide geschiedenis bestaat en het niet voor de hand ligt dat ik veel ga zien van een mogelijke realisatie van de hier gepresenteerde ideeën, zoals bijvoorbeeld met de biologische winkel en computers wel is gezien. Maar dat is niet belangrijk want het is niet bedoeld om het eigen lot te verbeteren.

Het hier gepresenteerde beeld/model is bedoeld als een bijdrage aan het grotere geheel en het is nu aan de anderen om te zien wat het voorstelt. Zie het als een kunstwerk en een cadeau aan de volgende generaties, iedereen mag dit beeld/model graag overnemen maar het hoeft niet.