Tijdlijn van de Nazi pre-historie

Uit Paraplu
Ga naar:navigatie, zoeken

Een overzicht van de nazi-prehistorie:

 • 1767 tot 1786: Sturm und Drang periode. De moderne Duitse natie wordt door kunstenaars bedacht en van heftige emoties voorzien.
 • 6 augustus 1806: het Heilige Roomse Rijk der Duitse naties wordt door Napoleon Bonaparte verslagen en valt uiteen, Keizer Frans II (Frans Jozef Karel van Habsburg-Lotharingen (Florence, 12 februari 1768 – Wenen, 2 maart 1835)) treedt af. De landen vormen de losse Deutschen Bund
 • 1815: Het Weens congres loopt voor Duitse Nationalisten teleurstellend af.
 • 1848: De Duitse revolutie mislukt.
 • 1866: Na de Pruisisch-Oostenrijkse oorlog, wordt Oostenrijk door Bismarck uit de Deutsche Bund gezet.
 • 1867: Oostenrijk wordt een constitutionele monarchie. Met de stichting van de Dubbelmonarchie verkrijgen Oostenrijk en Hongarije politieke onafhankelijkheid binnen het Oostenrijks-Hongaarse rijk. Van de bevolking heeft maar 6% stemrecht.
 • 1870-1871: Frans/Duitse oorlog.
 • 1871: Begin van het Tweede Duitse rijk. Bismarck zet de Pruisische koning als keizer op de troon. Nu lijkt Duitsland uiteindelijk toch een eenheid. De Duitse Bundespost begint en is het symbool voor die nieuwe eenheid. De verwachtingen van die eenheid nemen utopische, onrealistische vormen aan.
 • 1870 - 1890:
  • Wenen wordt 3x zo groot en er komen veel Slavische mensen naar Wenen.
  • Conservatisme en anti-liberalisme leiden tot anti-Joodse opvattingen.
  • De nationalisten in Duitsland en Oostenrijk zijn teleurgesteld over het uitsluiten van Oostenrijk uit het Tweede Duitse rijk
 • 1886: De in Salzburg gevestigde Anton Langgassner brengt veel lokale Völkische Vereine bijeen in de “Germanenbund”.
 • 1889: De Germanenbund wordt door de Oostenrijkse regering opgeheven.
 • 1894: De Germanenbund maakt een doorstart als “Bund der Germanen”.
 • 1896: Uitbreiding van het stemrecht in Oostenrijk tot 18% van de bevolking. Duitstalige nationalisten zijn bang om niet de democratische meerderheid te vormen.
 • 1897: Honderden Duitse verenigingen worden door de Oostenrijkse politie opgeheven.
 • 1880 - 1900, Eind 19' eeuw:
  • Industrialisatie en verstedelijking veranderen het leven in snel tempo.
  • Het gaat slecht met de middenstand, de samenleving bestaat steeds meer uit een paar grote ondernemers en veel arbeiders.
  • Er bestaat een sterke anti-modernistische stroming in de samenleving.
  • Oostenrijk strekt van de Adriatische zee tot Galicië (Polen, Oekraïne) en wordt bewoond door een mix van nationaliteiten.
 • 1901: Bij de verkiezingen halen de Alldeutschen meer stemmen dan voorheen.
 • 1907: Algemeen kiesrecht voor Oostenrijkse mannen wordt ingevoerd.
 • 1910: Guido von List is klaar met zijn theorie van de Ariosofie. Omstreeks dit jaar begint een grote publieke belangstelling in wat het Occulte wordt genoemd. Von List stelt de Swastika voor als symbool voor ariosofie en anti-semitisme.
 • 1914 -1918: Eerste Wereldoorlog. De vrede van Versailles wordt niet geaccepteerd door veel Duitse soldaten.
 • 1918: Rudolf von Sebottendorf richt de Thule organisatie op, die een Swastika vlag op rode ondergrond als symbool gebruikt.
 • 1919: De Deutsche Arbeiterpartei DAP wordt opgericht als politieke tak van de Thule organisatieIn de 20'er jaren van de 20' eeuw heeft een aantal ariosofen via persoonlijke contacten en via geschriften directe invloed op de wording en het wezen van het Derde Rijk.

Zie verder: Afsluitende opmerkingen over het Derde Rijk, DAP-NSDAP, De Moraal - Anständig geblieben, Het 25 punten programma van de NSDAP, Het Nationaal Socialisme, Hitlers theologie, Holocaust en Shoah, KDF - Kraft durch Freude, Montségur, Nazi Weltanschauung en de Ideologen, Occultisme, Oorsprong van Duitsland en het Nationaal-Socialisme, Opvoeding en onderwijs, Otto Rahn, Swastika logo, Tijdlijn van de Nazi pre-historie, Toespraak van Himmler op 4 Oktober 1943 in Poznan, Wolfram von Sievers, Literatuurlijst, Voorbij het Inferno